Klantvraag

Van een focus op geneesmiddelen in voornamelijk de eerstelijn richt AstraZeneca zich steeds meer op biologicals en oncologische geneesmiddelen die een plek hebben in de tweedelijns zorg. De stakeholders, processen en financiering verschilt enorm tussen eerste en tweede lijn. Wat is er in de tweedelijn, naast goede geneesmiddelen nodig, om access tot deze geneesmiddelen te organiseren en waarborgen?

Onze aanpak

We hebben zowel intern als extern gekeken naar mogelijkheden om de samenwerking ziekenhuizen te verbreden. Intern is in eerste voornamelijk geïnvesteerd in kennisontwikkeling binnen het team dat zich richt op de tweedelijns markt, hoe werkt de ziekenhuisfinanciering, voor welke vraagstukken en dilemma’s staan ziekenhuizen op het gebied van (dure) geneesmiddelen. Daarnaast is er een verkenning uitgevoerd bij ziekenhuisapotheken waarin verschillende add-on services, financieringsmodellen zijn getoetst op interesse en haalbaarheid.

Het resultaat

–      Interne kennis van ziekenhuismarkt en dynamiek binnen het team ontwikkeld.

–      Flexibele contracten gesloten die aansluiten bij behoeftes van de klant met key accounts voor oncologische geneesmiddelen

–      Relatie met grotere inkoopcombinaties opgebouwd.

Impact samenleving

In een tijd waar er veel discussie is over dure geneesmiddelen en de farmaceutisch industrie kiest AstraZeneca duidelijk een weg van samenwerking ziekenhuizen en het vertrouwen gezamenlijk oplossingen te vinden voor financiële, procesmatige en maatschappelijke barrières.

Verder praten over dit project? Wij komen graag een keer langs om meer te vertellen over onze aanpak.

Kom in contact