Klantvraag

Het doorontwikkelen van prestatiebekostiging. Hoe krijgen we als academisch ziekenhuis inzicht in onze zorgproducten en hoe kunnen we dat inzicht gebruiken bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het maken van strategische keuzes?

Onze aanpak

Samen met een multidisciplinair team is er een inventarisatie en prioritering van bestaande issues gemaakt. De issues als gevolg van denkfouten in de systematiek zijn zo snel mogelijk opgelost.

Daarnaast zijn in focusgroepen verbeterpunten in de systematiek van prestatiebekosting geïdentificeerd. Deze verbeterpunten moesten aan een van deze twee criteria voldoen:

  • Zorgt het doorvoeren van deze verbetering voor meer en beter inzicht in onze zorgproducten?
  • Draagt het doorvoeren van deze verbetering bij aan het loslaten van de vangnet constructie zodat het ziekenhuis volledig op prestatiebekostiging gestuurd kan worden?

Het resultaat

Prestatiebekostiging zorgt ervoor dat op alle niveaus binnen het ziekenhuis meer inzicht is de eigen zorgproducten. Het Erasmus Medisch Centrum is in staat zowel de intern als extern strategische keuzes te maken en te onderbouwen.

Impact samenleving

Het EMC is het eerste ziekenhuis dat prestatiebekostiging tot op dit niveau heeft doorgevoerd. Een dergelijke weg naar meer inzicht en transparantie biedt handvaten voor betaalbare en kwalitatief hoogstaande ziekenhuiszorg.

Verder praten over dit project? Wij komen graag een keer langs om meer te vertellen over onze aanpak.

Kom in contact