Klantvraag

Hoe kunnen we als gemeente Delft een visie ontwikkelen op de toekomst van onderwijs? Gemeenten zijn dankzij de drie decentralisaties in toenemende mate verantwoordelijk voor de ondersteuning aan (kwetsbare) jongeren. De samenwerking tussen gemeente en onderwijsveld is hierin belangrijker dan ooit. Maar hoe geef je hier vorm aan, wat doe je samen, waar heb je elkaar nodig?

 

Onze aanpak

Samen met bestuurders in het onderwijsveld in Delft e.o. hebben we een gemeenschappelijk beeld ontwikkeld van de toekomst van onderwijs in Delft. Op basis van de belangrijkste trends, gemeentelijke ambities en regionale uitdagingen.

Het resultaat

Een heldere en gedragen visiedocument dat vorm en inhoud geeft aan:

  • De samenwerking tussen gemeente en het onderwijsveld
  • Toekomstige projecten op het snijvlak tussen onderwijs, zorg en participatie
  • Investeringen in gebouwen en nieuwe technologie

 

Impact samenleving

Dit project draagt bij aan eerlijk kansen voor jongeren in Delft doordat de schotten tussen onderwijs, ondersteuning, zorg en bijvoorbeeld arbeidsmarkt in deze visie worden weggenomen.

Verder praten over dit project? Wij komen graag een keer langs om meer te vertellen over onze aanpak.

Kom in contact