Klantvraag

Hoe kunnen gemeenten, departementen en de kennisinstituten het Maatschappelijk Resultaat van de decentralisaties in het Sociaal Domein in beeld brengen? Hoe meet je het effect van decentralisatie, hoe deel je dit en hoe leren we met elkaar over de transformatie die gemeenten en Het Rijk samen inzetten?

Onze aanpak

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken geven we vorm aan een traject dat onderdeel is van het Programma Sociaal Domein. Onder de titel “Volgen, spiegelen, leren” worden gemeenten, departementen en kennisinstituten samengebracht in een lerend netwerk. Als team doen we onderzoek naar de impact van preventie, we starten experimenten rond stapeling van wetten en we verkennen langs cijfers en verhalen wat de transformatie van dienstverlening betekent voor kwetsbare burgers.

Het resultaat

We overstijgen de lokale en landelijke belangen opzoek naar nieuwe indicatoren, andere vormen van verantwoorden en een beter beeld van de impact van dienstverlening voor de meest kwetsbare inwoners in ons land. Dit dient zowel het leren en ontwikkelen als de verantwoording in de gemeenteraad en de Tweede Kamer.

Impact samenleving

Na 3 jaar decentralisatie leren we hoe een wijkteam integraal kan werken, wat de toegevoegde waarde is van preventieve jeugdhulp of hoe we stapeling van wetten en regelingen in één gezin kunnen voorkomen. Deze inzichten delen we landelijk en zo versnellen we de transformatie van gemeenten en partners. Maar ook van het Rijk als wetgever en controlerende macht.

Verder praten over dit project? Wij komen graag een keer langs om meer te vertellen over onze aanpak.

Kom in contact