Klantvraag

Hoe kunnen we het gebruik van antibiotica in Nederland in kaart brengen, wat is “juist gebruik” en hoe kunnen we dit stimuleren?

Onze aanpak

Samen met hoogleraren van drie verschillende universiteiten en meer dan 30 zorgorganisaties, hebben we op basis van big data een beeld gevormd van het huidig AB gebruik, gekoppeld aan diagnoses. Op basis van dit beeld hebben we een benchmark een vergelijking met de richtlijnen gemaakt en deze teruggeven aan professionals.

Het resultaat

Een uniek inzicht huidige gebruik van AB en een duiding van het begrip “Juist Gebruik” vertaald naar een landelijke werkwijze die door huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen kan worden gebruikt om het AB gebruik te beïnvloeden.

Impact samenleving

Het terugdringen van gebruik van antibiotica verkleint de resistentie en vergoot daardoor de werkzaamheid. Dit project draagt direct bij aan een van de grootste uitdagingen in de moderne gezondheidszorg

Verder praten over dit project? Wij komen graag een keer langs om meer te vertellen over onze aanpak.

Kom in contact